Over (totale) architecturale dienstverlening spreken we graag een woordje mee…..

 

Vanuit haar kantoor gelegen, Kempische Steenweg 410 te 3500 Hasselt, worden diverse bouwkundige en technische studies uitgevoerd voor architecten- en ingenieursbureaus, uitvoerders, openbare instellingen en particulieren.

 

Van ontwerp tot en met de controle op de uitvoering.

 

Onze activiteiten beslaan de volgende disciplines:

 

- architectuurtekenen en interieurarchitectuur.

In de loop der jaren (45 jaar lang) heeft J.M. REYNAERTS een ruime ervaring opgedaan op het gebied van totale architectuurprojecten. Dit dankzij de samenwerking met gerenommeerde architecten die een toonaangevende rol hebben gespeeld in het architectuurbeeld van onze hedendaagse samenleving. 

Dit voor alle werkzaamheden na het voorontwerp. (Van tekenwerk, bestekken, meetstaten en werfopvolging)

 

- stabiliteit m.b.t. verbouwingen van woningen.

Diverse stabiliteitsstudies bij interne verbouwingen van woningen en appartementen.

Adviesverlening bij stabiliteitsproblemen.

 

- projectmanagement, technische coördinatie, quantity surveyor, quality surveyor en  

  werfopvolging.

Op dit vlak biedt het STUDIEBUREAU J.M. REYNAERTS volgende dienstverlening aan:

Leiding geven aan een projectteam en/of bouwdirectie.

 Opvolging van de diverse uitvoeringsactiviteiten met name kwalitatieve, technische, financiële en organisatorische aspecten.

Budget- en planning controle.

Beslissingen voorbereiden, begeleiden en adviseren van de opdrachtgever.

 

Hiervoor is ook een doorgedreven technische coördinatie nodig. Volgende elementen zijn hierbij noodzakelijk:

Coördinatie van studie- en uitvoeringsplannen.

Controle van alle uitvoeringsdocumenten, technische fiches, plannen en planningen.

Organiseren, leiden en een verslag opmaken van alle vergaderingen.

Beheren van de technische administratie.

Adviesverstrekking voor de verschillende technieken.

Rapportering van aangevraagde wijzigingen.

Algemeen toezicht op de uitvoering volgens de aanbestedingsdocumenten.

Bijstand bij de voorlopige en definitieve oplevering.

Opstellen van aanbestedingsdossiers voor de technische nazorg voor het facility management van de opdrachtgever